MEMBER LIST

Chairperson

Wong Shu Ying

5D

Vice-chairperson

Chan Kin Chi

5D

Secretary

Chan Wing Ting

5D

Treasurer

Wan Kwing Wai

5D

Recreation Secretary

Tsang Ying Suet

5D